dnes je 21.10.2021 | vaše IP 34.231.243.21 | aktuálně připojeno 18volba měny CZK EUR | česky Deutsch English

ÚVOD
HLEDEJ V KATALOGU
KATALOG
Dýky
Vikingské a normanské meče
Gotické meče, tesáky
Renesanční a barokní meče
Rapíry
Sekery
Tyčové zbraně
Bijáky, palcáty, kladiva
Štíty
Zbroje
Helmy
Kroužková zbroj
Části zbroje
Kožené výrobky
Kované výrobky
Mříže
Šavle
Fantasy meče
Katany, keltské a jiné meče
Údržba zbraní a zbrojí
Dřevěné repliky pro děti
Zakázková výroba
Nové produkty
Saxy, Dirky, Nože
KOVÁRNA
ZBROJNICE
ZÁMEK MOKROSUKY
POSTUP NÁKUPU
OBCHODNÍ PODMÍNKY
KONTAKT
OBJEDNÁVKA

Zámek Mokrosuky

ZACHRAŇUJEME RENESANČNÍ ZÁMEK MOKROSUKY

V krásném údolí jihozápadních Čech, jen sedm kilometrů severozápadně od půvabného královského města Sušice, se před vámi náhle rozevře pohled na malý renesanční zámek Mokrosuky. Ani zubožený stav, do nějž ho přivedlo poslední šedesátiletí, nedokáže umlčet tichý a podmanivý hlas svědectví bolesti a slávy věků, vepsaného do jeho zdí.

Mokrosucká tvrz zřejmě stála již v době, kdy roku 1421 při druhém dobývání nedalekého hradu Rabí přišel o oko táborský husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova. Roku 1579 ji koupil od Václava Vintíře z Vlčkovic zámožný rytíř Volf Gothart Perglar z Perglasu a vystavěl zde renesanční tvrz. Jeho syn Václav Otakar Perglar z Perglasu se zapojil do českého stavovského povstání z let 1618-1620 a při postupu katolické armády do jižních Čech byli na Mokrosukách ubytováni vojáci proslulého španělského válečníka v císařských službách, Dona Baltazara de Marradas. Při pobělohorských konfiskacích sice Václav Otakar Perglar dosáhl odpuštění, statek však nezachránil - roku 1628 byl prodán dalšímu z proslulých dobových válečníků, Donu Martinovi de Hoeff-Huerta, jenž z jeho výnosu vydržoval svůj pluk. Nakonec ho pak koupil Humprecht Račín z Račína, jehož bratr Arnoštu Vojtěch Račín z Račína ho spojil s panstvím Hrádek u Sušice.

Ztrácí-li krajina, jakkoli krásná, se zánikem těchto mlčenlivých svědků svůj ráz - a v naší zemi jich zanikly již celé stovky - ztrácí i cosi podstatného ze své identity, jež je dnes znovu, díky Bohu, naší společnou evropskou identitou.

Po šestnáct let uchovávají naši kováři a zbrojíři starou českou tradici výroby chladných zbraní, které od patnáctého století patřily k nejproslulejším v Evropě. Dali jí v potu tváře, v žáru výhní a uprostřed rachotu kladiv celý svůj život, aby jí vtiskli tvar v kujném kovu. Komu z nás nevtiskla krajina, v níž se rodíme, žijeme, milujeme a umíráme svou podobu do duše? Nedokážeme už lhostejně hledět na dílo zkázy, ať již kdekoliv - kdybychom my mlčeli, i kamení bude volat!

Rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu záchrany tohoto malého renesančního skvostu, který ve své prostotě nemá naději na velkou pomoc, abychom ho zachovali budoucím a otevřeli návštěvníkům i setkáním milovníků středověkých a renesančních zbraní a zbrojí a historického šermu.

S každou zbraní, kterou vám naše kovárny nabízí, získáváte dvojí jistotu: nádhernou a vysoce kvalitní zbraň, vzešlou ze staleté slavné tradice české rukodělné zbrojířské práce, a současně i pevné vědomí, že jste přispěli záchraně ohroženého renesančního zámku, který se pohostinně otevře i vám. To jistě není v dnešní době hroutících se jistot tak zanedbatelné zadostiučinění.Dobová fotografie zámku z roku 1920

Schema areálu Mokrosuky

Část štítu před rekonstrukcí

Opravená část štítu

Severní štít před rekonstrukcí

Probíhající oprava severního štítu 2009

Opravený severní štít 2009

Severní štít po rekonstrukci 2009

Východní štít před rekonstrukcí 2009

Probíhající rekonstrukce východního štítu 2009

Východní štít po rekonstrukci 2009

Opravený východní štít 2009

Oprava východního štítu 2009

Oprava východního štítu 2009


Copyright Kovex-ars s.r.o. 1990 - 2013, Březno u Chomutova, Česká Republika
Žádné materiály ani fotografie nesmí být nikým použity bez svolení vlastníka!
E-mail: kovex-ars@kovex-ars.cz, Telefon: 474 692 305, Fax: 474 692 065